* @website */ /* * Start Gzip compressie om het lekker snel te maken. */ ob_start('ob_gzhandler'); /** * DBase connectie maken */ $db = mysql_connect("localhost", "quak", "cakewars") or die("Verbinding met de database is mislukt" .mysql_error()); mysql_select_db("quakewars", $db); /* * ff kijken of het allemaal wel snel genoeg gaat. */ function getmicrotime() { list($usec, $sec) = explode(" ",microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec); } /* * Algemene site variabelen laden uit database. */ $result = mysql_query("SELECT * FROM settings") or die(mysql_error()); $settings = mysql_fetch_object($result); $sitenaam = $settings->sitenaam; $url = $settings->site_url; $siteversie = 'C-CMS v1.02'; $contact = $settings->contact; $max_results = $settings->max_page; $skyscraper = $settings->skyscraper; $random_header = $settings->random_header; $fixed_header = $settings->fixed_header; $copyright = '
Design & CMS by Uw Webspecialist
'; session_start(); ?> * @date 10-05-07 */ function generatebeam() { ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /* i3D Network beam */ /* @author: Uw webspecialist */ /* @mail: */ /* @date: 31-05-07 */ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $time_start = getmicrotime(); // Get the data from the xml file $file = 'beam.xml'; $array = file_get_contents($file); $beam = explode('', $array); unset($beam[0]); $count = count($beam); $n = 1; $padding = 3; // padding-left & padding-right in px $border = 1; // border-left * border-right in px $width = 125; // width van 1 link in px $aantal = $count; // aantal links in i3D network links-tabel /* berekening helft van i3D-netwerk links-tabel */ $marginleft = ($aantal * ((2 * $padding) + (2 * $border) + $width)) / 2; ?>
i3D.net
", $v); $site_name = ereg_replace("", "", $part[0]); $site_name = ereg_replace("", "", $site_name); $url = explode("", $part[1]); ?>
onderwerp); echo 'Crysis.eu Community - ['.stripslashes($title).']'; } }elseif(!isset($_GET['n'])) { echo 'Crysis.eu - The #1 Crysis Community!'; }elseif($_GET['n'] == 'zoek') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community! - Search the news archive'; }elseif($_GET['n'] == 'archief') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community! - Browse the news archive'; }elseif($_GET['n'] == 'stuurnieuws') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Send in a newsitem !'; }elseif($_GET['n'] == 'contact') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Get in contact'; }elseif($_GET['n'] == 'nieuwsbrief') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Sign up for the free news letter!'; }elseif($_GET['n'] == 'screen') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Crysis Screenshots'; }elseif($_GET['n'] == 'movies') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Crysis Movies'; }elseif($_GET['n'] == 'about') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- About Crysis'; }elseif($_GET['n'] == 'polls') { echo 'Crysis.eu The #1 Crysis Community!- Poll Archive'; } } /* * Kijk of er een HTML output gegenereerd moet worden of dat er nieuws opgehaald moet worden. */ function writeContents() { if(isset($_GET['i'])) { writeHTML(); } elseif(isset($_GET['p']) && ctype_alpha($_GET['p'])) { writePHP(); } else { GetNews(); } } /* * Schrijf een HTML bestand in de Content folder naar de mainpage. */ function writeHTML() { $file = "content/".$_GET['i'].".html"; if(file_exists($file)) { $array = file_get_contents($file); ?>Download this video!

Movie Center

There are no movie files present on the server

Movie Center

onderwerp); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("!", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); $getcomments = mysql_query("SELECT id FROM nieuws_reacties WHERE nieuws_id = '".$row->id."'")or die(mysql_error()); $comments = mysql_num_rows($getcomments); $datum = date('d-m-y H:i:s', $row->datum); include('admin/templates/nieuwslist.tmpl'); //include de nieuws opmaak } $total_results = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) as Num FROM nieuws WHERE actief ='1'"),0); $total_pages = ceil($total_results / $max_results); if($page > 1) { $prev = $page-1; $vorige = ' First   Previous '; if($_GET['page'] > 2) { $val = $page-2; $minustwo = ''.$val.''; } if($_GET['page'] >= 1) { $val = $page-1; $minusone = ''.$val.''; } } $next = $page+1; if($next <= $total_pages) { $braf = $total_pages - $page; if($braf >= 2) { $val = $page+2; $test = ''.$val.''; } if($braf >= 1) { $val = $page+1; $test1 = ''.$val.''; } $volgende = ' Next   Last '; } include('admin/templates/pages.tmpl'); break; /* Bekijk Nieuwbericht en bijbehorende Reacties */ case 'view_all': if(isset($_POST['send'])) { InsertReac(); } if(isset($_SESSION['post_error'])) { if($_SESSION['post_error'] == '1') { $error = '! Error, minimal input not reached.'; }elseif($_SESSION['post_error'] == '2') { $error = '! There is an error in your quotation open with [quote] and end with [/quote].'; }elseif($_SESSION['post_error'] == '3') { $error = '! Please copy the captcha code correctly.'; } unset($_SESSION['post_error']); } if(isset($_GET['q']) && is_numeric($_GET['q'])) { $result = mysql_query("SELECT * FROM nieuws_reacties WHERE id = '".addslashes($_GET['q'])."'")or die(mysql_error()); $result = mysql_fetch_object($result); $quoting = strip_tags($result->reactie); $quote = '[b]'.$result->naam.'[/b] wrote:
[quote]'.$quoting.'[/quote]'; } $result = mysql_query("SELECT * FROM nieuws WHERE id = '".addslashes($_GET['id'])."'") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); $row = mysql_fetch_object($result); if($count == 0 || $row->actief == 0) // Als het nieuwsbericht niet bestaat of er geen reacties op gegeven mogen worden dan redirecten { ?> id; $datum =date('d-m-y H:i:s', $row->datum); $newssubject = $row->onderwerp; $reacties = $row->reacties; $result = mysql_query("SELECT * FROM nieuws_reacties WHERE nieuws_id = '".addslashes($_GET['id'])."' ORDER BY id ASC") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); include('admin/templates/nieuws.tmpl'); //include de nieuws opmaak while($row = mysql_fetch_object($result)) { $date = date('d-m-y', $row->datum); $smilies = array(":)",":p",":S",":o",":(",":D",":|"); $smilie = array( '', '', '', '', '', '', '' ); $bericht=str_replace($smilies,$smilie,$row->reactie); $bericht = str_replace('[quote]', '
',$bericht); $bericht = str_replace('[/quote]', '
',$bericht); $markupCodes = array( 'b', 'i', 'u', 'strike' ); foreach ( $markupCodes as $markupCode ) $bericht = preg_replace( '!\[' . $markupCode . '\](.*)\[/' . $markupCode . '\]!Uis', '<' . $markupCode . '>\\1', $bericht ); include('admin/templates/reactie.tmpl'); //include reactie opmaak. } if($reacties != 0) { include('admin/templates/reactie_box.tmpl'); }else{ ?>
Posted by: System  
No reactions can be placed on this news item.
The Crysis.EU archives are empty... Please try again later. onderwerp) > 30) { $onderwerp = substr($row->onderwerp, 0,27).'...'; }else{ $onderwerp = $row->onderwerp; } $datum = date('d-m-y', $row->datum); $t = explode(" ", $row->onderwerp); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("!", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); $count_react = mysql_query("SELECT * FROM nieuws_reacties WHERE nieuws_id = '".$row->id."'") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($count_react); include('admin/templates/zoek_middle.tmpl'); } include('admin/templates/zoek_bottom.tmpl'); } break; /* Stuur nieuwsberichten in. */ case 'send': if(isset($_POST['Verstuur_nieuws'])) { SendTopic(); }else{ if($_GET['e'] == '1') { $msg = 'Please copy the captcha code exactly.'; }elseif($_GET['e'] == '2') { $msg = 'Error, this is not a valid e-mail address.'; }elseif($_GET['e'] == '3') { $msg = 'One input does not meet the minimal input length...'; } include('admin/templates/send_news.tmpl'); } break; /* Zoek naar nieuwsberichten */ case 'zoek': if($_POST['where'] == 'niks') { $cat = 'niks'; }elseif($_POST['where'] == 'onderwerp') { $cat = 'Titel'; $val = 'onderwerp'; }else{ $cat = 'Nieuwsberichten'; $val = 'inhoud'; } include('admin/templates/zoek.tmpl'); if(isset($_POST['search'])) { Search(); } break; /* Genereer de screenshot gallery's */ case 'screen': GenerateScreen(); break; /* Handeld de mailing af voor de mailinglist. */ case 'nieuwsbrief': global $sitenaam; if(isset($_POST['do_email'])) { $mail = trim(strip_tags($_POST['email'])); if(valid_email($mail)) { $result = mysql_query("SELECT * FROM mail WHERE email = '".$mail."'")or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); if($count != 0) { header("location: /content/nieuwsbrief/3/"); die(); }else{ $result = mysql_query("INSERT INTO mail (email) VALUES ('".$mail."')")or die(mysql_error()); if($result) { header("location: /content/nieuwsbrief/2/"); } } }else{ header("location: /content/nieuwsbrief/1/"); } }else{ include('admin/templates/nieuwsbrief.tmpl'); } break; case 'unsubscribe': if(isset($_POST['do_email'])) { $mail = trim(strip_tags($_POST['email'])); if(valid_email($mail)) { $result = mysql_query("SELECT * FROM mail WHERE email = '".$mail."'")or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); if($count == 0) { header("location: /content/unsubscribe/1/"); die(); }else{ $result = mysql_query("DELETE FROM mail WHERE email = '".$mail."'")or die(mysql_error()); if($result) { header("location: /content/unsubscribe/2/"); } } }else{ header("location: /content/unsubscribe/3/"); } }else{ include('admin/templates/nieuwsbrief.tmpl'); } break; } } function GetSlides() { $result = mysql_query("SELECT * FROM slideshow ORDER BY RAND()")or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); if($count == 0) { ?>

Screenshots

Screenshot will be posted soon!

onderwerp); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("!", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); if(!empty($_POST['captcha_code']) && sha1($_POST['captcha_code']) == $_SESSION['captcha_code']) { if(strlen($_POST['naam']) < 3 || strlen($_POST['bericht']) < 10) { $_SESSION['naam'] = $_POST['naam']; $_SESSION['bericht'] = $_POST['bericht']; $_SESSION['post_error'] = 1; header("Location: /news/".$_POST['id']."/".$t.".html#reac"); die(); } $naam = addslashes(strip_tags($_POST['naam'])); $bericht = nl2br(addslashes($_POST['bericht'])); $do_quote = count(explode("[quote]", $bericht)); $end_quote = count(explode("[/quote]", $bericht)); if($do_quote != $end_quote) { $_SESSION['naam'] = $_POST['naam']; $_SESSION['bericht'] = $_POST['bericht']; $_SESSION['post_error'] = 2; header("Location: /news/".$_POST['id']."/".$t.".html#reac"); die(); }else{ $test = explode('[quote]', $bericht); $count = count($test); $n = 1; $e = 0; while($n < $count) { if($test[$n] == '') { $e++; } $n++; } if($e != 0) { $_SESSION['naam'] = $_POST['naam']; $_SESSION['bericht'] = $_POST['bericht']; $_SESSION['post_error'] = 2; header("Location: /news/".$_POST['id']."/".$t.".html#reac"); die(); }else{ $bericht = trim(strip_tags($bericht, '
')); $bericht = preg_replace( '!([^\s\(]+@[^ ]+\.[a-zA-Z]+)!', '\\1 ', $bericht ); $bericht = preg_replace( '!([\s\.<\!?,\'":;]|^)(http://(www\.)[^\s<\!,\'":]+)!i', '\\1\\2', $bericht ); $bericht = preg_replace( '!([\s\.<\!?,\'":;]|^)(www\.[^\s<\!,\'":]+)!i', '\\1\\2', $bericht ); $bericht = preg_replace( '!\[url\](.*)\[/url\]!Ui', '\\1 ', $bericht ); $bericht = preg_replace( '!\[url=(\S+)\](.*)\[/url\]!Uis', '\\2 ', $bericht ); $date = time(); $ip = getenv('REMOTE_ADDR'); $result = mysql_query("INSERT INTO nieuws_reacties (nieuws_id, naam, ip, datum, reactie) VALUES ( '".$_POST['id']."', '".$naam."', '".$ip."', '".$date."', '".$bericht."')")or die(mysql_error()); if($result) { unset($_SESSION['naam']); unset($_SESSION['bericht']); header("Location: /news/".$_POST['id']."/".$t.".html#reac"); die(); } } } }else{ $_SESSION['naam'] = $_POST['naam']; $_SESSION['bericht'] = $_POST['bericht']; $_SESSION['post_error'] = 3; header("Location: /news/".$_POST['id']."/".$t.".html#reac"); exit(); } } /* * Check of de bezoeker niet voorkomt in de ban database. */ function CheckBans() { global $sitenaam; global $contact; global $url; global $fixed_header; $ip = getenv('REMOTE_ADDR'); $result = mysql_query("SELECT ip FROM bans WHERE ip = '".$ip."'") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); if($count !== 0) { ?> CMS v0.60
name; }else{ $result = mysql_query("SELECT * FROM settings"); $row = mysql_fetch_object($result); echo 'images/headers/'.$row->$_COOKIE['Gametype']; } } /* * De door een gebruiker ingevoerd nieuwsitem wegschrijven en ter controle aanbieden voor admins. */ function SendTopic() { if(!empty($_POST['captcha_code']) && sha1($_POST['captcha_code']) == $_SESSION['captcha_code']) { $titel = addslashes(strip_tags($_POST['onderwerp'])); $bron = addslashes(strip_tags($_POST['bron'])); $sender = addslashes(strip_tags($_POST['ingestuurd_door'])); $mail = addslashes(strip_tags($_POST['email'])); $bericht = nl2br($_POST['bericht']); $bericht = addslashes(strip_tags($bericht, '
')); $time = time(); if(valid_email($mail)) { if(strlen($titel) < 4 || strlen($bron) < 10 || strlen($sender) < 5 || strlen($bericht) < 15 || strlen($mail) <= 0) { $_SESSION['tit'] = strip_tags($_POST['onderwerp']); $_SESSION['bron'] = strip_tags($_POST['bron']); $_SESSION['sender'] = strip_tags($_POST['ingestuurd_door']); $_SESSION['bericht'] = strip_tags($_POST['bericht']); $_SESSION['mail'] = strip_tags($_POST['email']); Header('Location: /content/stuurnieuws/3/'); die(); }else{ $default_cat = mysql_query("SELECT * FROM categorie LIMIT 0,1"); $default_cat = mysql_fetch_object($default_cat); $cat = $default_cat->id; $result = mysql_query("INSERT INTO nieuws (onderwerp, inhoud, datum, categorie, bron, ingestuurddoor, actief) VALUES ('".$titel."', '".$bericht."', '".$time."', '".$cat."', '".$bron."', '".$sender."', '0')") or die(mysql_error()); if($result) { unset($_SESSION['tit']); unset($_SESSION['bron']); unset($_SESSION['sender']); unset($_SESSION['bericht']); unset($_SESSION['mail']); unset($_SESSION['msg']); sendmail(); //Header('Location: index.php'); } } }else{ Header('Location: /content/stuurnieuws/2/'); } }else{ $_SESSION['tit'] = strip_tags($_POST['onderwerp']); $_SESSION['bron'] = strip_tags($_POST['bron']); $_SESSION['sender'] = strip_tags($_POST['ingestuurd_door']); $_SESSION['bericht'] = strip_tags($_POST['bericht']); $_SESSION['mail'] = strip_tags($_POST['email']); Header('Location: /content/stuurnieuws/1/'); die(); } } /* * Stuur een mailtje naar de persoon die een nieuwsbericht heeft ingevoerd op de website als het schrijven naar de databse gelukt is. */ function sendmail() { global $contact; global $sitenaam; global $url; $to = $_POST['email']; $bericht = 'Dear Mr., Ms.,

Thank you for posting a message on sitenaam!

Your message has arrived succesfully.
An administrator will check the message as soon as possible and decide wether your submission will be posted on sitenaam.

Yours,

Admin sitenaam'; $bericht = ereg_replace("sitenaam" , $sitenaam , $bericht); $subject = "Newspost on " .$sitenaam; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\n"; $headers .= 'From: '.$contact.'' . "\n"; $result = mail($to, $subject, $bericht, $headers); if($result) { unset($_SESSION['tit']); unset($_SESSION['bron']); unset($_SESSION['sender']); unset($_SESSION['bericht']); unset($_SESSION['mail']); Header('Location: /'); } } /* * Check of het ingevoerde email adres een geldig adres is. */ function valid_email($mail) { if (!ereg("^[^@]{1,64}@[^@]{1,255}$", $mail)) { return false; } $email_array = explode("@", $mail); $local_array = explode(".", $email_array[0]); for ($i = 0; $i < sizeof($local_array); $i++) { if(!ereg("^(([A-Za-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-][A-Za-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~\.-]{0,63})|(\"[^(\\|\")]{0,62}\"))$", $local_array[$i])) { return false; } } if (!ereg("^\[?[0-9\.]+\]?$", $email_array[1])) { $domain_array = explode(".", $email_array[1]); if (sizeof($domain_array) < 2) { return false; } for ($i = 0; $i < sizeof($domain_array); $i++) { if (!ereg("^(([A-Za-z0-9][A-Za-z0-9-]{0,61}[A-Za-z0-9])|([A-Za-z0-9]+))$", $domain_array[$i])) { return false; } } } return true; } /* * Zoek op trefwoorden in titels en in nieuwsberichten. Laat alleen de berichten zien die ook daadwerkelijk goed gekeurd zijn door admins. */ function Search() { $for = trim(strip_tags($_POST['search_for'])); $where = trim(strip_tags($_POST['where'])); if($for == '') { print("You did not fill in a query..."); } elseif($where == 'niks') { print("You did not choose a search option..."); }else{ $result = mysql_query("SELECT * FROM nieuws WHERE ".$where." REGEXP ('".$for."') AND actief = '1' ORDER BY id DESC"); $count = mysql_num_rows($result); if($count == 0) { print("There are no results for your search query, please try again..."); }else{ include('admin/templates/zoek_top.tmpl'); while($row = mysql_fetch_object($result)) { if(strlen($row->onderwerp) > 30) { $onderwerp = substr($row->onderwerp, 0,27).'...'; }else{ $onderwerp = $row->onderwerp; } $datum =date('d-m-y', $row->datum); $count_react = mysql_query("SELECT * FROM nieuws_reacties WHERE nieuws_id = '".$row->id."'") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($count_react); include('admin/templates/zoek_middle.tmpl'); } include('admin/templates/zoek_bottom.tmpl'); } } } /* * Contact fromulier: 2 mails worden gestuurd. 1 naar de vrager en 1 naar de service email gedefineerd in het beheer gedeelte. */ function ContactForm() { if(!isset($_POST['send'])) { if(isset($_GET['e'])) { if($_GET['e'] == 1) { $msg = 'Please fill in a valid e-mail address.'; }elseif($_GET['e'] == 2) { $msg = 'Not all fields meet the minimal input that is required, please try again.'; } } include('admin/templates/contact.tmpl'); }else{ $mail = $_POST['email']; if(valid_email($mail)) { if(strlen($_POST['naam']) < 4 || strlen($_POST['bericht']) < 10) { $_SESSION['naam'] = $_POST['naam']; $_SESSION['bericht'] = $_POST['bericht']; $_SESSION['mail'] = $mail; Header('Location: /content/contact/2/'); die(); } if($_GET['n'] == 'contact') { global $contact; } elseif($_GET['n'] == 'techsupport') { $contact = 'techsupport@callofduty.nl'; } global $sitenaam; global $url; $to = $contact; if($_GET['n'] == 'techsupport') { $subject = "TECHSUPPORT via ".$sitenaam; }else{ $subject = "Contact formulier ".$sitenaam; } $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\n"; $headers .= 'From: '.$to.'' . "\n"; $bericht = '
sitenaam

Dear Mr./ Ms.,

We received your question / remark on the site sitenaam.
We will try to send you an awnser as soon as possible.

Yours,


Website Administrator sitenaam
'; $bericht = ereg_replace("sitenaam" , $sitenaam , $bericht); mail($mail, $subject, $bericht, $headers); $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\n"; $headers .= 'From: '.$mail.'' . "\n"; $text = $_POST['bericht']; $text = trim(strip_tags($text)); $text = nl2br($text); $bericht = '

The next question was posted by pname .

ptext

Try to contact pname as soon as possible.
'; $bericht = ereg_replace("pname" , $_POST['naam'] , $bericht); $bericht = ereg_replace("ptext" , $text , $bericht); mail($to, $subject, $bericht, $headers); unset($_SESSION['naam']); unset($_SESSION['bericht']); unset($_SESSION['mail']); Header("Location: /"); }else{ Header('Location: /content/contact/1/'); } } } function GetSpecials() { $result = mysql_query("SELECT * FROM nieuws WHERE actief = '1' AND is_special = '1' ORDER BY id DESC") or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($result); if($count != 0) { while($row = mysql_fetch_object($result)) { $t = explode(" ", $row->onderwerp); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("!", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); ?>
onderwerp, '
'; $getcontent = strip_tags($row->inhoud, '
'); if(strlen($getcontent) > 100) { $getcontent = substr($getcontent, 0,97).'...'; } ?>
There are no specials at the moment.
There are no screenshots uploaded yet..
Try again later.'; }else{ $pics_row = 2; $rows = ceil($count / $pics_row); ?>
name); ?>
poll_id."'")or die(mysql_error()); $total = mysql_fetch_row($totaal); $total_votes = $total[0]; $options = mysql_query("SELECT * FROM poll_opties WHERE vote_id = '".$row->poll_id."' ORDER BY id ASC")or die(mysql_error()); ?> poll_text); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); ?> poll_id."' AND ip = '".$ip."'")or die(mysql_error()); $count = mysql_num_rows($ipcheck); $time = time(); if($count == 0 && $time < $row->poll_end) { $c = 1; while($row_options = mysql_fetch_object($options)) { if($row_options->votes == 0) { $percentage = 1; }else{ $percentage = (100 * $row_options->votes)/$total_votes; $percentage = round($percentage, 2); } $max_width = 163; $act_width = ($max_width * $percentage) / 100; include('admin/templates/poll.tmpl'); $c++; } include('admin/templates/poll_dovote.tmpl'); }else{ $c = 1; while($row_options = mysql_fetch_object($options)) { if($row_options->votes == 0) { $percentage = 0; }else{ $percentage = (100 * $row_options->votes)/$total_votes; $percentage = round($percentage, 2); } $max_width = 163; $act_width = ($max_width * $percentage) / 100; include('admin/templates/poll_voted.tmpl'); $c++; } } ?>
Poll of the month:
Amount of votes:
votes + 1; $result = mysql_query("UPDATE poll_opties SET votes = '".$new_votes."' WHERE id = '".$vote."' AND vote_id = '".$poll_id."'")or die(mysql_error()); $result = mysql_query("INSERT INTO poll_votes (vote_id, ip) VALUES ('".$poll_id."', '".$ip."')")or die(mysql_error()); ?> poll_text); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); $totaal = mysql_query("SELECT sum(votes) FROM poll_opties WHERE vote_id = '".$row->poll_id."'")or die(mysql_error()); $total = mysql_fetch_row($totaal); $total_votes = $total[0]; $options = mysql_query("SELECT * FROM poll_opties WHERE vote_id = '".$row->poll_id."' ORDER BY id ASC")or die(mysql_error()); include('admin/templates/overview_top.tmpl'); $poll = $row->poll_id; $c = 1; while($row_options = mysql_fetch_object($options)) { if($row_options->votes == 0) { $percentage = 0; }else{ $percentage = (100 * $row_options->votes)/$total_votes; $percentage = round($percentage, 2); } $max_width = 500; $act_width = ($max_width * $percentage) / 100; include('admin/templates/overview_middle.tmpl'); $c++; } include('admin/templates/overview_bottom.tmpl'); $result = mysql_query("SELECT * FROM poll_omschrijving ORDER BY poll_id DESC LIMIT 1, 101"); $count = mysql_num_rows($result); $do_show = 0; while($row = mysql_fetch_object($result)) { $t = explode(" ", $row->poll_text); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); if($count > 1) { $do_show = 1; ?> The current poll is the only poll available on this time.
The result can been seen on the right side of the site.
"); }else{ $row = mysql_fetch_object($result); $t = explode(" ", $row->poll_text); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); $totaal = mysql_query("SELECT sum(votes) FROM poll_opties WHERE vote_id = '".$row->poll_id."'")or die(mysql_error()); $total = mysql_fetch_row($totaal); $total_votes = $total[0]; $options = mysql_query("SELECT * FROM poll_opties WHERE vote_id = '".$row->poll_id."' ORDER BY id ASC")or die(mysql_error()); include('admin/templates/overview_top.tmpl'); $poll = $row->poll_id; $c = 1; while($row_options = mysql_fetch_object($options)) { if($row_options->votes == 0) { $percentage = 0; }else{ $percentage = (100 * $row_options->votes)/$total_votes; $percentage = round($percentage, 2); } $max_width = 500; $act_width = ($max_width * $percentage) / 100; include('admin/templates/overview_middle.tmpl'); $c++; } include('admin/templates/overview_bottom.tmpl'); $result = mysql_query("SELECT * FROM poll_omschrijving ORDER BY poll_id DESC LIMIT 1, 101"); $count = mysql_num_rows($result); $do_show = 0; while($row = mysql_fetch_object($result)) { $t = explode(" ", $row->poll_text); $t = implode("_", $t); $t = str_replace("?", "", $t); $t = str_replace(".", "", $t); $t = str_replace(";", "", $t); $t = str_replace("'", "", $t); $t = str_replace("#", "", $t); if($count > 1) { $do_show = 1; ?> time_stamp) <= 300) { $n++; }else{ $res = mysql_query("DELETE FROM online WHERE ip = '".$row->ip."'")or die(mysql_error()); } } if($n == 1) { ?>
 There is user online.
 There are users online.
inhoud)); $inhoud = substr($inhoud, 0 , 400 ); echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'zoek') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'archief') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'stuurnieuws') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'contact') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'nieuwsbrief') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'screen') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'movies') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'about') { echo ''; }elseif($_GET['n'] == 'polls') { echo ''; }elseif(!isset($_GET['n']) && !isset($_GET['id'])) { echo ''; } } ?>